Uutiskirje Nro 1                                                                                                                                     27.03.2017

Tässä uutiskirjeessä esittelemme eurooppalaisen vihreään yrittäjyyteen liittyvän GET-UP –projektin ja kerromme projektin edistymisestä.

Green Entrepreneurship Training - Underpinning Prosperity eli GET-UP, on EU-rahoitteinen ERASMUS+ projekti. Hankekonsortio koostuu kahdeksasta partneriorganisaatiosta seitsemästä eri maasta (Saksa, Romania, Iso-Britannia, Irlanti, Kypros, Espanja ja Suomi).

GET-UP kehittää tarpeita vastaavan vihreän yrittäjyyden opetusohjelman. Konsortion tuottamissa opetussisällöissä hyödynnetään korkeatasoisia suunnittelustandardeja sekä parhaita käytäntöjä. Edistyneen tekniikan avulla luodaan houkuttelevia ja innostavia oppimissisältöjä. Siten vihreän yrittäjyyden opetusohjelma on uppoutettu sulautuvaan oppimisympäristöön, jotta saadaan aikaan. Parhaiden oppimistulosten aikaansaamiseksi koulutusohjelma toteutetaan sulautuvana oppimisena verkko-oppimisena ja ryhmätyöskentelyinä.

Käytännön toteuttamisen helpottamiseksi GET-UP kehittää myös kouluta kouluttajaa –ohjelman (CPD-koulutus), tukeakseen opettajien ja kouluttajien tehokasta sitoutumista.

GET-UP hankekonsortio on sitoutunut korkealaatuiseen ja realistiseen toteutukseen ja on siksi päättänyt perustaa jokaiseen hankemaahan paikallisia työryhmiä. Työryhmät koostuvat potentiaalisista nuorista yrittäjistä, opiskelijoista, ammatillisen koulutuksen kouluttajista sekä muista asiasta kiinnostuneista henkilöistä.  Työryhmä kokoontuu kuusi kertaa hankkeen keston aikana.

Tutkimusraportin tiivistelmä:
Projektin alussa ensimmäinen askel oli luoda perusta vihreän yrittäjyyden opetusohjelman kehittämiselle. Kaikki partnerit toteuttivat työpöytä- ja kenttätutkimukset kukin omassa maassaan.  Pitestin yliopisto (UPIT) kokosi kaikki kansalliset  tulokset kansainväliseksi tutkimusraportiksi. Tämä raportti toimii lähtökohtana vihreän yrittäjyyden opetusohjelman kehittämiselle.

Tässä kuussa projekti aloitti jännittävän uuden vaiheen; vihreän yrittäjyyden opetusohjelman ja opettajienkoulutusohjelman kehittämisen.    

Vieraile nettisivuillamme tai Facebook-sivuillamme. Sieltä löydät enemmän tietoa GET- UP -projektistä!

http://www.green-entrepreneurship.online/

https://www.facebook.com/Green-Entrepreneurship-Training-1648395042129201/


Kiitos mielenkiinnosta!  
GET-UP projektiryhmä