Vihreän yrittäjyyden koulutusohjelma

Vihreän yrittäjyyden koulutusohjelma

Kirjaudu sisään avataksesi kurssit

Kirjaudu sisään Luo tili

Moduuli 1: Mitä on vihreä talous?

Moduuli 1 käsittelee vihreää taloutta ja sen ominaispiirteitä

Moduuli 2 - Mitä on vihreä yrittäjyys?

Moduulissa 2 tutustumme Business Model Canvas -työkaluun

Moduuli 3 - Luovuus ja innovatiivisuus vihreässä kontekstissa

Moduuli 3 käsittelee henkilökohtaista luovuutta, yhdessä luomista sekä luovuuden soveltamista vihreässä liiketoiminnassa

Moduuli 4 - Yrittäjyystaidot

Moduuli 4 käsittelee yrittäjyystaitoja; yrittäjän henkilökohtaisia taitoja ja ominaisuuksia.
Tutustumme myös erilaisiin työkaluihin, joiden avulla voidaan varmistaa sektorilta tilaa omalle liiketoiminnalle. Nämä välineet tarjoavat ratkaisuja tiedon keräämiseen, analysointiin ja ymmärtämiseen markkinoiden tuntemuksen ja näkemyksen saavuttamiseksi. Kolmannessa osassa määrittelemme myös liiketoiminnan tavoitteita ja haasteita sekä niissä tarvittavia prosesseja ja toimia.

Moduuli 5 - Uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja pitchaus

Tässä moduulissa tarkastelemme prosesseja ja käytäntöjä, joiden avulla voidaan tunnistaa vihreitä liiketoimintamahdollisuuksia ja kuinka liiketoimintaideoita pitchataan muille.

Moduuli 6 - Tietoisuuden lisääminen vihreästä liiketoiminnasta

Moduulissa 6 käsittelemme mitä tietoisuuden lisääminen vihreästä liiketoiminnasta tarkoittaa ja tarkastelemme siihen liittyviä prosesseja ja käytäntöjä

Moduuli 7 - Talouden hallinta

Moduulissa 7 käsittelemme erilaisia rahoituslähteitä, taloushallinnon perusteita sekä talouden suunnittelua ja ennusteita

Moduuli 8 - Vihreän liiketoiminnan johtaminen

Moduulin 8 tarkoituksena on esitellä vihreän yrittäjyyden johtajuutta ja korostaa johtajuustaitoja menestyvän liiketoiminnan luomisessa ja johtamisessa. Moduuli auttaa sinua ymmärtämään ja tunnistamaan eri johtamistyylejä sekä määrittelemään oman johtamistyylisi. Käsittelemme myös tunneälyn merkitystä johtamisessa.