Ecovillage Tris Ellies

Η Ecovillage Tris Ellies είναι μια ειδική περίπτωση. Αν και είναι επιχείρηση, με την έννοια ότι αποφέρει έσοδα, υπεκφεύγει πολύ του κανόνα της παραδοσιακής επιχείρησης. Ωστόσο, αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της πράσινης οικονομίας, δηλαδή να ξεφεύγει του κανόνα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι παρομοιάζει συνεταιρισμού όπου οι κύριοι εταίροι είναι οι επιχειρήσεις και οι ατομικοί έμποροι. Με αυτή τη έννοια αριθμεί 22 μέλη.

Ο πράσινος συνεταιρισμός  αυτός επιδίδεται στην αποκατάσταση και επαναδημιουργία ενός γραφικού χωριού στην Κύπρο, λίγο έξω από τη Λεμεσό, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου και κόμβο οικονομικής δραστηριότητας. Η ιδέα του επιχειρηματικού συνεταιρισμού Ecovillage –όπου ο ίδιος αποτελεί επιχείρηση όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι να δημιουργηθεί νέα κοινωνική ζωή βασισμένη στην υπάρχουσα φυσική και αρχιτεκτονική υποδομή του χωριού.

Αυτή η προσπάθεια φυσικά προσέλκυσε έναν μεγάλο αριθμό οικοτουριστών. Οπουδήποτε μεταξύ 2000 - 4000 τουριστών επισκέπτονται κάθε χρόνο το μικρό χωριό, ωφελώντας τις πράσινες επιχειρήσεις του και την συνεταιρική σχέση ως σύνολο. Ο συνεταιρισμός ο ίδιος λαμβάνει ένα μικρό ποσό ανά επισκεπτόμενο τουρίστα, καθώς και ένα προπληρωμένο κυπριακό πρωινό - ως έσοδα από μια τοπική εταιρεία εκδρομών ανά τουρίστα. Τα περισσότερα μέλη του συνεταιρισμού έχουν μεταφέρει τις επιχειρήσεις τους στο χωριό και όλοι επωφελούνται από τις προσπάθειες του συνεταιρισμού.

Μέγεθος επιχείρησης

22 μέλη

Supports

Κανένα

Ευκαιρίες και σχέδια για το μέλλον

Μετά που ο συνεταιρισμός  ξεκίνησε τις διεργασίες του από το 2014, οι παλαιότεροι, κυρίως ηλικιωμένοι κάτοικοι είδαν το χωριό τους να αναβιώνει και για πρώτη φορά νέους να μετοικίζουν εκεί, δημιουργώντας μια υποδομή που τελικά θα κάνει τη ζωή στο χωριό - που είδε όλο και περισσότερες υποδομές να εξαφανίζονται, ευκολότερη. Για τους νέους και νεώτερους κατοίκους, αυτή είναι η πρώτη κοινότητα που στοχεύει σε ένα βιώσιμο περιβάλλον οικολογικού τρόπου ζωής που δεν απαιτεί μεγάλες επενδύσεις από την αρχή για ένταξη.

Το πράσινο είναι εδώ για να μείνει και καθώς επεκτείνεται η ιδέα θα τραβήξει την αγορά του Tris Ellies μαζί της. Με τον τρόπο αυτό, ο πράσινος συνεταιρισμός και οι πράσινες επιχειρήσεις αυτού μπορούν να δώσουν περαιτέρω ζωή σε έναν σχεδόν εγκαταλελειμμένο οικισμό, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα περιβάλλον για τους ανθρώπους που αναζητούν ένα υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής, κοντά σε μία σχεδόν παρθένα φύση.

Ο Tris Elies σκοπεύει να συνεχίσει να προωθεί αυτό. Παρόλο που δεν έχει υπόψη του ένα αυστηρά ενιαίο τουριστικό έργο, ο εσωτερικός και εξωτερικός τουρισμός θα στοχεύεται και θα ενθαρρύνεται μέσω μιας σειράς παράλληλων πράσινων πρωτοβουλιών. Ένα άλλο μέσο θα είναι οι αιτήσεις στα σχέδια των ταμείων της ΕΕ για διάφορα προγράμματα που αποσκοπούν στην αύξηση της κατοίκησης στο χωριό.

Το επίκεντρο της επιδιωκόμενης ανάπτυξης θα είναι η αειφόρος και υγιής διαβίωση με αγροκτήματα που παράγουν υγιεινά τοπικά προϊόντα, αθλήματα και αναψυχή. Αυτά θα συνδυάζονται με δραστηριότητες που βασίζονται στο περιβάλλον, όπως η πεζοπορία, η ποδηλασία, η γιόγκα, ο διαλογισμός, η μουσική, η τέχνης, το θέατρο και άλλα. Το σύνολο του μείγματος θα υποστηριχθεί κάτω από μια σειρά τακτικών φεστιβάλ γύρω από διάφορα θέματα. Η φυσική πηγή θειούχου νερού θα εκμεταλλευτεί και θα αναδιαμορφωθεί για να προσθέσει μια τελική πινελιά.

Τελικά ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια αλληλένδετη ροή ανθρώπων και πρωτοβουλιών που ακολουθούν το ίδιο όραμα. Αυτό είναι σύμφωνο με τον στόχο του πράσινου συνεταιρισμού Ecovillage Tris Ellies που θέλει να αποτελέσει ομπρέλα για όμοιες πράσινες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και πρωτοβουλίες.

Πα γίδες και προκλήσεις

Προτού ξεκινήσει τις διεργασίες του, ήταν σημαντικό να κερδίσει την εμπιστοσύνη και υποστήριξη των υπαρχόντων κατοίκων εκεί. Δεν ήταν εύκολο.

Επιπλέον και σαν ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στο τοπικό πλαίσιο, η διοικητική υποδομή στην Κύπρο δεν βοηθά πραγματικά τέτοια έργα. «Αφήνεσαι να αναπτύξεις τρόπους για να αποκτήσετε όλη την τεχνογνωσία που απαιτείται για τη δημιουργία μιας τέτοιας οργάνωσης ουσιαστικά μόνος».

Όσον αφορά τον συνεταιρισμό, προκειμένου να καταστεί οικονομικά βιώσιμος, επιδίωξε την συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών και ατόμων που θα μπορούσαν να αναπτύξουν πράσινες επιχειρήσεις στην περιοχή. Αυτό περιελάμβανε τη γεωργία, την εκπαίδευση, τον τουρισμό, την επιστήμη, την υγεία, την τέχνη και ούτω καθεξής. Όμως, όλες οι δραστηριότητες έπρεπε και πρέπει να βασίζονται σε οικολογικές αρχές, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πλήρη αυτονομία αυτών και της κοινότητας όσον αφορά την ενέργεια, τα τρόφιμα, το νερό και τη στέγαση. Ο συντονισμός μεταξύ όλων των φορέων χρειάστηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια.