Green Dot Cyprus

Η Green Dot είναι μια συλλογική απάντηση από τις κυπριακές επιχειρήσεις στο να σχηματίσουν ένα υπεύθυνο σύστημα- αλυσίδα διαχείρισης αποβλήτων. Η ίδια η εταιρεία δημιουργήθηκε από την πρωτοβουλία του  Κυπριακού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Βιομηχανίας και σήμερα αριθμεί 923 μέλη, συμπεριλαμβανομένων 87 εταιρειών -μετόχων.

Τα αντικείμενα που ανακυκλώνονται εμπίπτουν σε τρεις κύριες κατηγορίες: χαρτί, PMD και δοχεία αλουμινίου. Η εταιρεία όμως συνεργάζεται και διαχειρίζεται άλλα συστήματα ανακύκλωσης, όπως το wee electronics που συλλέγει και ανακυκλώνει ηλεκτρονικές συσκευές και την AFIS ltd που ασχολείται με την ανακύκλωση των μπαταριών, παρέχοντας μια ολιστική λύση στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων.

Η Green Dot Κύπρου ξεκίνησε τις μεγάλης κλίμακας εργασίες της το 2007 και μέχρι στιγμής  περισσότεροι από 350.000 τόνοι αποβλήτων έχουν ανακυκλωθεί. Αυτό δεν είναι μικρό επίτευγμα σε μια χώρα με 750.000 ανθρώπους ενώ η Green Dot  έχει ξανά και ξανά, ξεπεράσει τους στόχους της περί συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων. Τα Έσοδα της  Green dot προέρχονται κυρίως από τα τέλη συμμετοχής των επιχειρήσεων / οργανισμών και τοπικών αρχών, καθώς και από τις πωλήσεις των ανακυκλωμένων υλικών.

Πέρα από την ανακύκλωση, η Green dot Κύπρου συμμετέχει σε μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες.

Οι πρωτοβουλίες αυτές εμπίπτουν σε 3 βασικούς άξονες, δηλαδή της Κοινωνία, του Περιβάλλον και της Οικονομία, που ασχολούνται με θέματα όπως η μείωση των αποβλήτων, εξυγίανση κοινωνικο-περιβαλλοντικών  επιπτώσεων, εξοικονόμηση ενέργειας, περιβαλλοντική υπευθυνότητα, πράσινη ευαισθητοποίηση και άλλα.

Μέσα από αυτές τις προσπάθειες, η Green Dot έχει λάβει πολλά βραβεία και διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το περιβαλλοντικό βραβείο του  χρηματιστηρίου του Λονδίνου, το inbusiness βραβείο επιχειρηματικότητας καθώς και το βραβείο υπεύθυνης και χωρίς αποκλεισμούς επιχειρηματικότητα της ΕΕ. Ακόμη περισσότερο όμως, η green dot φιλοξενείτο δικό της περιβαλλοντικό βραβείο με στόχο την προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας και των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών.

Μέγεθος επιχείρησης

Η Green Dot είναι μεγάλη εταιρεία με τα κέρδη για το 2016 να ανέρχονται περί τα   € 1,5 εκατ. και   τα περιουσιακά στοιχεία να φθάνουν τα € 5 εκατ. περίπου.

Supports

Κατά την ίδρυση της επιχείρησης, λήφθηκαν επαγγελματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες από μια παρόμοια οργάνωση στο Βέλγιο ως προς την παροχή της απαραίτητης τεχνογνωσίας. Υπήρξε επίσης στενή συνεργασία με το Κυπριακό Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως οργανισμού ομπρέλας στην Κυπριακή Βιομηχανία.

Ευκαιρίες και σχέδια για το μέλλον

Το να είσαι ένα από τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη και φορείς  στον τομέα της ανακύκλωσης, βοηθά το εταιρικό λόμπι να περιηγηθεί του περίπλοκου περιβάλλοντος των ανταγωνιστικών οργάνων  που είναι επιφορτισμένα με τη χάραξη και παράδοση πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Μέσα από  τοπικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και φεστιβάλ, σεμινάρια, εκθέσεις αλλά και άλλες τέτοιες ενέργειες, η εταιρεία προτίθεται να διατηρήσει το όραμά της του να εμπνέει εμπιστοσύνη στις ικανότητές της για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Οι στόχοι της συμβολή στην επίτευξη των εθνικών ποσοστώσεων ανάκτησης και ανακύκλωσης, η βελτίωση των δυνατοτήτων της εταιρείας και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών και του εθελοντισμού μέσω απλοποιημένης επικοινωνίας και διαδικασίες, θα συνεχίσει να καθοδηγεί όλες τις δραστηριότητες της.

Όσο για τα επιχειρησιακά τα μελλοντικά σχέδια της Green dot, πάντα ευθυγραμμισμένα με τους στόχους και την αποστολή της, αυτά περιλαμβάνουν την αναβάθμιση και τη βελτίωση της ικανότητας της εταιρείας να επιτελεί περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Πρόκειται για ένα συλλογικό σύστημα που περπατά χέρι-χέρι με το πλαίσιο, νομικά και κοινωνικά, στο οποία λειτουργεί έτσι ώστε όταν το ένα διευρυνθεί, το άλλο ακολουθεί και αυτό είναι που η Greendot εξυπηρετεί. Δηλαδή, το να αποτελέσει βασικό παράγοντα για την ευρύτερη ανάπτυξη πράσινων οικοσυστημάτων.

Πα γίδες και προκλήσεις

Στην ευρύτερη περιοχή των συλλογικών συστημάτων, υπάρχουν θεσμικές προκλήσεις. Η  Green dot δεν ήταν εξαίρεση. Η φύση αυτών,  σχετίζεται κυρίως με θέματα ευρύτερης πολιτικής σε πιο άμεσο τρόπο για τα εν λόγο συστήματα, όπως η έγκαιρη παραγωγή ενός θεσμικού πλαισίου και, πάνω απ’ όλα, η εφαρμογή υποστηρικτικών νόμων και ενθάρρυνση προγραμμάτων ανακύκλωσης. Σε περίπτωση που η Green Dot έπρεπε να τα κάνει όλα από την αρχή ξανά, αυτή τη φορά επρόκειτο να  σιγουρευτεί ότι  το κράτος  θα λάβανε πρώτα όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Επιπλέον, κάθε επίδοξος επιχειρηματίας πρέπει να γνωρίζει πως ενδιάμεσα της ανάπτυξης ενός νεοφυούς  οικοσυστήματος πράσινης επιχειρηματικότητας, τα πράγματα, σε γενικές γραμμές, κινούνται βασανιστικά αργά και γι 'αυτό πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή και επιμονή.

Contact information229 Λεωφόρος Τσερίου, Στρόβο?

7000 0090

admin@greendot.com.cy

http://greendot.com.cy