Anakyklos Perivalontiki

Η Ανάκυκλος Περιβαλλοντική είναι γενική εταιρία ανακύκλωσης υφασμάτων, ειδών ένδυσης, υπόδησης και άλλων σχετικών ειδών.  Αν και ο πρωταρχικός στόχος της εταιρίας είναι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέσω της ανακύκλωσης των υφασμάτων, των ενδυμάτων κ.λπ., έχει επίσης ευρύτερους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους.

Τα έσοδα της επιχείρησης προέρχονται από δύο κυρίως πόρους. Πρώτον από την πώληση επιλεγμένων μεταχειρισμένων ρούχων στα 4 φιλανθρωπικά καταστήματα που βρίσκονται στις 4 κύριες πόλεις της Κύπρου. Δεύτερον, από την εξαγωγή ενδυμάτων και υλικών που πρόκειται να μεταπωληθούν ή να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη στο εξωτερικό.

Το περιβαλλοντικό σκέλος της επιχείρησης κυμαίνεται από τη φιλοξενία και τη συμμετοχή σε περιβαλλοντικά φεστιβάλ ευαισθητοποίησης, εράνους,  κατασκηνώσεις κλπ. μέχρι την διοργάνωση εργαστηρίων και άλλων δραστηριοτήτων για τα σχολεία και το ευρύτερο κοινό.

Οι κοινωνικές δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν δωρεάν προσφορά ενδυμάτων στα οικονομικά μειονεκτούντα άτομα και προσφορά ένδυσης σε πολύ χαμηλές τιμές στο ευρύτερο κοινό.

Η εταιρία έχει δημιουργήσει το δικό της δίκτυο συστηματικής συνεργασίας που περιλαμβάνει σχολεία, ιδρύματα, τοπικές αρχές και ενδιαφερόμενους φορείς, προσφέροντας μια εισφορά ανά κιλό ρούχα που συλλέγονται και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυτούς προς όφελος του δικού τους κοινωνικού / περιβαλλοντικού έργου.

Μέγεθος επιχείρησης

Η Ανάκυκλος έχει τέσσερα «φιλανθρωπικά καταστήματα», που βρίσκονται στις τέσσερις μεγάλες πόλεις της  Κύπρου . Το σύνολο των επιχειρήσεων απασχολεί 35 άτομα, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από ευάλωτες ομάδες, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι.

Αν και ξεκίνησε από 6 τράπεζες συλλογής σε 3 δήμους, τώρα ο αριθμός αυτός  στέκει στις 415, καλύπτοντας το σύνολο της Κύπρου μέσα από 30 Δήμους και 125 χωριά / κοινότητες, με τη συνολική συλλογή μέχρι στιγμής να έχει φθάσει πάνω από 6.000 τόνους υφάσματος.

Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές δράσεις, έχει μέχρι στιγμής ηγηθεί 126 δραστηριοτήτων σε σχολεία και 160 που αφορούν το ευρύτερο κοινό.

Τέλος, ως προς τις κοινωνικές δραστηριότητες της επιχείρησης (που προσφέρουν, μεταξύ άλλων, δωρεάν είδη ένδυσης στα οικονομικά μειονεκτούντα στρώματα) αυτές αφορούν 2335 άτομα για ένα πληθυσμό των 750.000, χωρίς να υπολογίζονται οι παραδόσεις σε σπίτια και ιδρύματα.   

Supports

 Η εταιρεία χρηματοδοτήθηκε από τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις και τα προσωπικά δάνεια που λήφθηκαν  από τα πέντε πρωταρχικά μέλη-εθελοντές της.

Ευκαιρίες και σχέδια για το μέλλον

Παρόλα τα προβλήματα που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει, η Ανάκυκλος έχει κερδίσει πολλή τοπική και διεθνή προσοχή στο πλαίσιο της Πράσινης και της Κοινωνικής Οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου:

•             "Οργανωμένη Ομάδα με Σημαντική Περιβαλλοντική Δραστηριότητα", 4ο Περιβαλλοντικό Βραβείο της Green Dot Cyprus, 2014.

•             Η αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Ανάκυκλου ως "η πρώτη αληθινή κοινωνική επιχείρηση - στόχος της οποίας είναι η μείωση των αποβλήτων χωματερών και προσφορά στην αγορά προσιτών υφασμάτων / ρούχων" (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014: 2) στην Κύπρο.

•             Πρόταση καλύτερης πρακτικής για την Κύπρο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ως εναλλακτική λύση στην ανάπτυξη»

•             Καλύτερη κοινωνική επιχείρηση της Κύπρου και μια βέλτιστη κοινωνική και αλληλεγγυητική πρακτική από την Susy, το διεθνές δίκτυο βιώσιμης οικονομίας και αλληλεγγύης

Με την πράσινη οικονομία να επεκτείνετε στην Κύπρο και το όνομα Ανάκυκλου γνωστό μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών, η επιχείρηση προτίθεται να χτίσει σε αυτή τη δυναμική. Η Ανάκυκλος θα ήθελε να δει τον εαυτό της  να εξελιχθεί σε κέντρο μάθησης για άλλους πράσινους και κοινωνικούς επιχειρηματίες.

Πα γίδες και προκλήσεις

Η Ανάκυκλος, λειτουργεί ως μια Πράσινη και Κοινωνική επιχείρηση σε ένα σύστημα που δεν είχε και δεν έχει πραγματική νομική και επιχειρησιακή ικανότητα για τέτοιες επιχειρήσεις. Επιπλέον, η χρηματοπιστωτική κρίση στην Κύπρο επηρέασε και την Ανάκυκλο, η οποίος είδε την επιχείρηση να αγωνίζεται σκληρά να διατηρήσει βιώσιμα τις υπέρ των εργαζομένων πολιτικές και τον κοινωνικό της βραχίονα. Επιπλέον, ίσως μιμούμενη την επιχειρηματική δραστηριότητα της Ανάκυκλου, η αγορά πλημμύρισε με καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών, αναγκάζοντας την απότομη πτώση των τιμών.

Σήμερα, αν και η αγορά έχει κάπως σταθεροποιηθεί, η επιχείρηση είναι αντιμέτωπη με ζητήματα- του τι θα μπορούσε να περιγραφεί ως- αθέμιτου ανταγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, ένας από τους κύριους ανταγωνιστές της Ανάκυκλου έχει αντιγράψει το σχεδιασμό των σημείων συλλογής της. Αυτό δημιουργεί σύγχυση, ειδικά επειδή η άλλη εταιρεία είναι μια παραδοσιακή κερδοσκοπική εταιρεία. Το άλλο σκέλος του ανταγωνισμού αυτού προέρχεται από  ένα αυστηρώς φιλανθρωπικό οργανισμό, ο οποίος έχει ωστόσο δανειστεί το όνομά του σε έναν εξωτερικό επενδυτή που επωφελείται αυτού. Το κοινό φυσικά δεν το γνωρίζει και έτσι, αναμενόμενα, μεγάλο μέρος του θα προτιμούσε ίσως να δωρίσει τα ρούχα του σε αυτό το φιλανθρωπικό οργανισμό.

Contact information10, Κωστάκη Παντελίδη, Λευκω?

22 666095

info@anakyklos.org

www.anakyklos.org/en