Ei ole epäilystäkään, etteikö vihreän talouden kehityksestä voisi saada suurta panosta Euroopan talouden palauttamisessa kasvu-uralle valjastamalla käyttöön alan tarjoamat uudet liiketoiminta- ja työllistymismahdollisuudet. Monet EU-jäsenvaltiot näkevät vihreän kasvun yhtenä tienä ulos nykyisestä talouskriisistä. Harward Business Reviewin mukaan (2012)

“Kestävyys ja vihreä talous on seuraava liiketoiminnan megatrendi, jota voidaan verrata massatuotantoon, valmistuksen laadunhallintaan, IT-vallankumoukseen ja globalisaatioon”

Vihreät yrittäjät tarjoavat kasvualustan vihreän talouden aloittamiselle ja ylläpitämiselle tuottamalla ekologisia tuotteita ja palveluita; kehittämällä vihreämpiä tuotantotekniikoita; lisäämällä kysyntää vihreille tuotteille ja palveluille ja luomalla vihreitä työpaikkoja.

Kun ajatellaan, että huomisen vihreät yrittäjät luovat kestäviä työpaikkoja ja vaurautta yhteisöilleen; kaupallistavat vihreitä innovaatioita, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua; ja tuovat oman panoksensa kansallisen talouden kasvuun harmoniassa ympäristönsuojelun kanssa; on välttämätöntä kehittää soveltuvia koulutuksia, jotka tekevät tämän kasvualustan hedelmälliseksi nuorten vihreiden yrittäjien menestymiselle.

Uuden vihreiden yrittäjien sukupolven tukemiseksi kahdeksan partneriorganisaatiota seitsemästä eri EU-jäsenvaltiosta yhdisti voimansa GET-UP-projektissa, jonka rahoitti EU:n ERASMUS+ - rahoitusohjelma.

Mukana olivat Paderbornin yliopisto (Saksa), Pitestin yliopisto (Romania), Small Firms Enterprise Development Initiative (UK), Meath Community Rural & Social Development Partnership (Irlanti), Kyproksen Eurooppalainen Yliopisto EUC (Kypros), Future In Perspective (Irlanti) Fundacion Universidad Empresa de la Region de Murcia (Espanja), sekä Innoventum Oy (Suomi)

Yhdessä  nämä partnerit suunnittelivat ja toteuttivat vihreän yrittäjyyden opetusohjelman  yrittäjyystaitojen edistämiseksi ja terävöittämiseksi, jotka ovat olennaisia yritysten kehittämisessä ja menestyksessä pitkällä tähtäimellä.

Organisaatiot projektin takana

Lue lisää

Projektin tuotokset

Get-Up-projektin tavoitteena on kehittää erityinen vihreän yrittäjyyden koulutusohjelma ja tarjota ammattikoulutuksen opettajille tarvittava kurssitus, jotta he voivat tukea jatkuvaa ammatillista kehittymistään tämän uuden markkinasuuntuneen kurssin avulla.
Tässä ovat projektin suunnitellut avaintuotokset: