Είναι πλέον δεκτό ότι η ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αποκατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας, προς μια ευρύτερη φάση ανάπτυξης, μέσα από την αξιοποίηση των νέων επιχειρηματικών και εργοδοτικών ευκαιριών που προσφέρονται από τις πράσινες επιχειρήσεις. Στην πραγματικότητα, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ αποβλέπουν στην πράσινη ανάπτυξη ως έναν από τους τρόπους διεξόδου από την τρέχουσα οικονομική κρίση. Σύμφωνα με το Harvard Business Review 2012,

«η αειφορία και πράσινη οικονομία είναι η επόμενη μετασχηματιστική τάση για τις επιχειρήσεις, και ειναι συγκρίσιμη σε μέγεθος με τη μαζική παραγωγή, το κίνημα της ποιοτικής μεταποίησης, της πληροφορικής επανάστασης, και την παγκοσμιοποίηση".

Οι πράσινοι επιχειρηματίες παρέχουν το γόνιμο έδαφος για την έναρξη και τη διατήρηση μιας πράσινης οικονομίας με την παροχή πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών· με την εισαγωγή πιο πράσινων τεχνικών παραγωγής· με την ενίσχυση της ζήτησης για πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες και με τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας. Οι αυριανοί πράσινοι επιχειρηματίες θα δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας και πλούτο για τις κοινότητές τους· θα εμπορευματοποιήσουν νέες πράσινες καινοτομίες που θα κάνουν καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων· και θα συμβάλλουν στην επίτευξη εθνικής οικονομικής ανάπτυξης σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος· ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθούν οι κατάλληλες εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές παρεμβάσεις που θα κάνουν το έδαφος γόνιμο για τους νεαρούς πράσινους επιχειρηματίες να ευδοκιμήσουν.

Για να υποστηριχτεί το νέα γενεά των πράσινων επιχειρηματιών,  8 οργανισμοί -εταίροι από 7 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ενώσει τις δυνάμεις στο έργο GET-UP το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS +.  University of Paderborn (DE), University of Pitesti (RO), Small Firms Enterprise Development Initiative (UK), Meath Community Rural & Social Development Partnership (IE), Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CY), Future In Perspective (IE), Fundacion Universidad Empresa de la Region de Murcia (ES) και Innoventum Oy (FI).  Μαζί αυτοί οι εταίροι επιδιώκουν να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα σπουδών πράσινης που στοχεύει ιδιαίτερα της ανάγκες αυτών των τομέων τις οικονομίας με έμφαση επιχειρηματικής κατάρτισης για την προώθηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και της επιχειρηματικής οξυδέρκειας που είναι  απαραίτητες για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και επιτυχία των επιχειρήσεων.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι κατανοούν τα αναρίθμητα οφέλη της διαδικτυακής  εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ενώ η αύξηση της δημοτικότητας της διαδικτυακής εκμάθησης έχει επιφέρει αύξηση στον αριθμό των διαδικτυακών μαθημάτων, δεν υπήρξε καμία αξιοσημείωτη επίδραση στην ποιότητα των διαθέσιμων μαθημάτων.  Οι εταίροι του GET-UP θα χρησιμοποιήσουν την εμπειρία τους στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού περιεχομένου και  την εμπεριστατωμένη γνώση τους για διαδικτυακά  συστήματα εκμάθησης ούτως ώστε  να δημιουργήσουν ένα ελκυστικό εκπαιδευτικό υλικό  ικανό να διδάξει και να εμπνεύσει τους πράσινους επιχειρηματίες ενσωματώνοντας σε αυτό την απαραίτητη ευελιξία και προσαρμογή στις εκάστοτε περιστάσεις  που απαιτούν οι σημερινοί χρήστες διαδικτυακών προγραμμάτων εκμάθησης. 

Το πρόγραμμα GET-UP θα τρέχει από τον Σεπτέμβριο 2016 έως τον Αύγουστο 2018.  Ακολουθήσετε μας στο Facebook για να κρατήσετε επαφή με τις διάφορες εξελίξεις καθώς εκτυλίσσεται το πρόγραμμα.  Καλύτερα ακόμα, εγγραφείτε στη δικτυακή  μας πύλη «e-learning» για   να έχετε πρόσβαση στο νέο υλικό κατάρτισης καθώς αυτό καθίσταται διαθέσιμο. 

Organisations behind this project

Read more

πνευματικά προϊόντα του έργου

The Get-Up project will seek to address a significant gap in market proision by developing a bespoke green entrepreneurship curriculum and providing appropriate training to support the continuous professional development of VET professionals into this new market oriented course.
Here are the key outputs of GET-UP:

Nothing to display yet